Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

CURRICULUM VITAE

Links

PRIVAT:
Paula Gadeberg, født i Lissabon i 1964, gift med Erik Gadeberg som er direktør i Jyske Bank i Silkeborg.
Vi har 2 børn hhv. fra 1997 og 2001.

UDDANNELSE:
1989: Medicinsk embedseksamen fra Universidade Nova de Lisboa
1992: Dansk A autorisation fra Sundhedsstyrelsen
1993: Autorisation til selvstændigt virke som læge
1994: Introduktionsstilling i Neurologi, Århus Kommunehospital
1995: Undervisningsstilling i Neurologi, Århus Kommunehospital
1996-2001: Århus Universitet, Ph.D. Studerende- Ph.D Thesis
2001: Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri
2002: Undervisningsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri; herunder
– Børnepsykiatrisk almen afsnit C 6 mdr.
– Voksenpsykiatri, Nord, Risskov 6 mdr.
– Pædiatri, Skejby Sygehus, 6 mdr.
– Ungdomspsykiatri, afdeling 12 mdr.
– Børnepsykiatrisk specialafsnit B 12 mdr.
– Børnepsykiatrisk afd. Viborg 12 mdr.
– Ungdomspsykiatrisk afd. Viborg 12 mdr.
2007:Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri

ANSÆTTELSER:
1991-1993: Turnus, Århus Amtssygehus og Silkeborg Centralsygehus, Hæmatologi og Mave-Tarmkirurgi
1993-1994: Silkeborg Centralsygehus, Ortopædkirurgisk afdeling
1994-1995: Århus Kommune Hospital Neurologisk afdeling, introduktionsstilling/
Århus Universitetshospital, forskningsassistent
1995-1996: Århus Kommune Hospital, Neurologisk afdeling
1996-2001: Århus Universitetshospital, Ph.D. Studerende (12 og 6 måneders. barselsorlov)
2002: Børnepsykiatrisk Hospital, Århus, almen børneafsnit C, 12 mdr
2003: Voksenpsykiatrisk Hospital, Århus, 6 mdr./Skejby Sygehus, Århus, Pædiatrisk afdeling, 6 mdr.
2004: Børnepsykiatrisk Hospital, Århus, Ungdomspsykiatrisk afs. E, 12 mdr.
2005: Børnepsykiatrisk Hospital, Århus, Ungdomspsykiatrisk afs. B, 12 mdr.
2006: Børnepsykiatrisk Hospital, Viborg, Børnepsykiatrisk afd., 12 mdr.
2007: Børnepsykiatrisk Hospital, Viborg, Ungdomspsykiatrisk afd., 12 mdr
2008: Børnepsykiatrisk Hospital, Århus, Ungdomspsykiatrisk amb., afdelingslæge / konstitueret overlæge
2008-2009: Deltids Privatpraktiserende psykiater uden ydernummer
2009-2022: Fuldtids Privatpraktiserende psykiater uden ydernummer

KURSER:
1988:IFMSA Certificate clerkship, Dep. Pediatrics, Aarhus Kommunehospital
1989: Kursus, frie radikaler, Lissabon/
Symposium, Intern Medicin, Lissabon
1990: Sprogkursus Dansk, 6 mdr.
1994: Introduktionskurser i Neurologi, Århus
1995: Symposiet ” tid til kundskab” Headache Disorders
A-Kurser i Neurologi
9th International Congress of Stereology, København
1996: PhD. Kurser, Århus Universitet
4th International Symposium on Retrovirus in Multiple Sclerosis and related diseases, København
12th European Congress on multiple Sclerosis, København
VIIth Northern Lights Neuroscience Symposium, Bergen
1998: 7th European Congress for Stereology, Amsterdam
Grafisk fremstilling af videnskabelig data, Århus
Medicinsk digital billedhåndtering, Århus
Principper for datadokumentation, Århus
2th advanced Course on Magnetic Resonance Techniques in Multiple Sclerosis, Milano
Kursus i Kernemagnetisk resonans, Århus
1999: Kursus i Stereology, København
The Cochrane Library & Evidence based medicin, Århus
4th Congress og European Federation of Neurological Societies, Lissabon
2000: Grundkursus for læger i undervisning og vejledning, Århus
Kursus i Universitetspædagogik
2001-2:  Psykoterapi Kursus, voksenpsykiatri, Risskov
Introduktionskurser Børne- og Ungdomspsykiatri
2004- 5: A-Kurser Børne- og Ungdomspsykiatri
2005: Lægeforening kursus, Neuropsykiatrisk Tilstand, Ebeltoft
2006: Lægeforening kursus, Bipolar afektiv Sindslidelse, Ebeltoft
ADOS-Kursus, Viborg
Unge med ADHD- en udfordring i klinisk praksis, Novartis
2007: K-SADS-Kursus, Viborg
ADI-Kursus, Viborg
10 års Jubilæumskonference Center for Spiseforstyrrelse (CFS), Risskov
Seminar “fra evidensbaseret til forskningsinformeret praksis”, CFS, Risskov
2008: Tværfaglig videregående Kursus i Kognitiv behandling. Psykiatrisk Hospital,Århus
PSE Kursus, kort version til klinisk brug, Center for psykiatrisk Forskning,Psykiatrisk Hospital, Århus
2008-9: Psykofarmakologi kursus, DPS og BUP-DK’s efteruddannelsesudvalg, Ebeltoft
2010: ADHD og Misbrug, Århus
2011: International Autisme Konference, Krabbeshus Heldagsskole, Skive
ADHD’ens Kompleksitet- fra teori til handling, Janssen -Cilag, Århus
4th Nordic Psychiatry Academy ADHD
2012: ADHD & Søvnforstyrrelse, Novartis, Vejle
Konference om ESSENCE begrebet, prof. Christopher Gilberg, København
Tourettes Syndrom Symposium, Risskov
2013: AACAP Child and Adolescent Psychopharmacological treatments update, Washington, USA
ADHD differentialdiagnostik og komorbiditet, Medice, Hotel Nyborg Strand
Konference ” Unge og misbrug”, Oustruplund
ADHD Masterclass, Nordic Psychiatry Academy, København
Eunethydes, ADHD, Milano
Gillberg Neuropsychiatry Center, studiebesøg, University og Gothenburg
2015: Meetings of Mind, Shire, Wien
2016: Summerschool – Psykofarmakologi kursus, Ålborg
2017: Dag om rehabilitering med Troels Wesenberg Kjær, Vejlefjord Neurocenter
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Årsmøde
Kursusdag – Funktionelle Lidelser, Seminar.dk, Århus
Kognitiv Terapi Kursus- 3 moduler, Seminar.dk, Herning
GDPR Kursus, Brunn & Hjejle Advokater, Århus
Møde om Misbrug, Jassen-Cilag, Århus
2018: ADHD- et spadestik dybere- HB-pharma
BUP-DK Årsmøde, Hotel Nyborg Strand
Seminar Grænsefladen mellem ADHD & Affektiv Lidelse, HB-Pharma
Center of Excellence, Early Intervention in Schizophrenia, Psykiatrisk Center Glostrup
Eunethydis Conference, Shire, Edinburgh
Temadag Russel Barkley- ADHD & ODD, Seminar.dk
2019: ADHD- fra Neurobiology til Klinik, HB-Pharma
ADHD og søvnforstyrrelse, HB-Pharma
2020: ADHD- “10 years update- What we have achieved”, HB-Pharma
BUP-DK Årsmøde, Nyborg
Kursusdag Bipolar Affektiv Sindslidelse, TEVA
2022:  Lægeforening kursus om LGBT, webinar
Meetings of mind XIV – ADHD & comorbiditet, Takeda, Webinar
Dag med Psykolog Sarah Ward om Executive funktioner, forlaget Pressto
Landsmøde Praktiserende Børn- og Ungdomspsykiater, Odense
Kursusdag om Trauma, Dissociation og Dissociativ Identitesforstyrrelse, Morten Kjølbye, Seminar.dk
Undervisningsaften om Personlighedsforstyrrelser og ICD-11, Lundbeck, Hotel Sabro Kro

FOREDRAG:
1995: 9th International Congress og Stereology, Copenhagen
1996: Dansk Neurologisk Selskab Årsmøde, Kalundborg
1997: MR-Center ,Århus
1998: 7th European Congress og Stereology, Amsterdam
Dansk Neurologisk Selskabs Årsmøde, Kalundborg
1999: Sklerose Forenings fondsmodtager, Grenå
DTU, København
2001: Dansk Neurologisk Selskabs Årsmøde, Kolding
PhD. forsvar, Aarhus Universitet

POSTERS:
1996: Dansk Neurologisk Selskabs Årsmøde
1998: 7th European Congress og Stereology, Amsterdam
1999: 4th Congress of the European Federation og Neurological Societies, Lisbon

PUBLICEREDE ARTIKLER:
Paula Gadegerg, Henning Andersen, Johannes Jakobsen
Muscle Strength is highly dependent on Contractile Muscle Mass – a Stereological Magnetic Resonance Imaging Study
J. Appl. Physiology 86 (5): 1670-1675, 1999

Gadeberg, P.Gundersen HJG, Tågehøj F, Jakobsen J.
A Phantom- Study using stereological Methods
J. og Neuroscience Methods 114 (2002): 149-157

Paula Gadeberg, Hans Jørgen Gundersen; Finn Tågehøj
How accurate are measurements on MRI ?
A study on multiple Sclerosis using reliable 3D Stereological Methods
J. og Magn, Reson. Imaging (JMRI) 1999; 10: 72-79

E. Bech, J. LYcke, P. Gadeberg, HJ Hansen, C. Malmstrom, O. Andersen, T. Christensen, S. Ekholm, S. Haarh, P. Holisberg, T. Bergstrom, B. Svennerholm ans J. Jakobsen
A randomized double-blind placebo-controlled MRI study and anti-herpes virus therapy in MS
Neurology (2002) 58: 31-36