Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Undersøgelse / Behandling

Undersøgelse / behandling

Hvem behandler vi?

Klinikken tager imod Børn og Unge i alderen fra 3 til 18 år.

Hvordan starter et forløb op?

Alle forløb startes op med en samtale mellem mig og jer samt en lægeundersøgelse af barnet. På denne måde kan jeg få et overblik over de vanskeligheder jeres barn har, og kan derefter foreslå jer et forløb for udredning og eventuel behandling. Dette er en lægefaglig vurdering, som skal sikre jer et godt og trygt forløb.

Hvad består et undersøgelsesforløb af?

Vurderer jeg, at jeres barn har symptomer, som kræver en udredning for at kunne stille en diagnose, laver vi en plan, der omfatter hele forløbet.

Planen er en helhedsplan som kan indeholde flere elementer, eksempelvis en eller flere samtaler med forældrene eller barnet, en psykologisk undersøgelse der udføres af en af vore faguddannede psykologer, eller evt. en observation i børnehave / skole udført af en psykiatriuddannet sygeplejerske.

Hvor lang tid tager et forløb?

Vore udredninger er tværfaglige, og er afhængige af problemstillingen. Vi lægger vægt på, at I får en sammenhængende plan med et aftalt tidsforløb.

Hvordan får vi en diagnose?

Udredningsforløbet afsluttes med en samtale med mig, hvor udredningsresultater præsenteres. Herefter kan der lægges en behandlingsplan.

Hvordan bestiller jeg tid?

Man kan selv bestille en tid hos os, da der ikke kræves en henvisning fra jeres egen læge. Det kan alligevel være en god idé at have drøftet med jeres egen læge, om der er behov for at konsultere en Børne- og Ungdomspsykiater. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), psykologer, sagsbehandlere i kommunerne samt jeres egen læge kan også henvise.

Kan I vælge os som et alternativ til en udredning på et sygehus?

Ja. Alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, betalt af det offentlige, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige overstiger to måneder, og der findes en aftale om denne udredning / behandling mellem De Danske Regioner og den private leverandør.