Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Om Os

Om Os

Klinikken ledes af Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri Paula Gadeberg, der efter 6 års ansættelse på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor hun også tog en forskeruddannelse (Ph.D), har specialiseret sig i Børne og Ungdomspsykiatri på Børne og Ungdomscenter (BUC) i Risskov i Aarhus og i Viborg.

Mission, vision og strategi
Vores mission med klinikken er at undersøge og behandle børn og unge med psykiatriske problemstillinger / symptomer.
Vores vision er at samtale med, undersøge og behandle de henviste patienter på optimalt fagligt, højt etisk og moralsk niveau, indenfor de rammer klinikken agerer i. Dette sker med respekt for patientens ønsker og behov og med respekt for Specialeplanlægningen.
Vi har respekt for det enkelte menneske jf. lægeløftet. Vi vil gerne give patienten en oplevelse af at føle sig velkommen og respekteret, og give en optimal faglig udredning / behandling på baggrund af et holistisk menneskesyn. Vi ønsker at fastholde Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge som en arbejdsplads med indbyrdes respekt, frihed under ansvar og muligheder for menneskelig og faglig udfoldelse for indehaver og ansatte.

Den overordnede strategi er baseret på et ønske om høj kvalitet.

Paula Gadeberg har været selvstændig siden 2008.
Klinikken udreder og behandler Børn og Unge fra 2 til 18 år. Klinikken har tilknyttet to sekretærer, et team af faguddannede psykologer samt en sygeplejerske med 20 års klinisk erfaring inden for psykiatrien.