Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Om Os

Om Os

Jeg er uddannet læge i Lissabon (Portugal), men flyttede til Danmark i 1990 efter at have mødt min mand Erik, som jeg har 2 børn med.

Efter turnus, og 8 års ansættelse på neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg tog en forskeruddannelse (PhD), tog jeg min speciallægeuddannelse i Børn- og Ungdomspsykiatri. Jeg har arbejdet som selvstændig siden 2008. Klinikken har 2 sekretærer tilknyttet, og et team af faguddannede psykologer, samt en sygeplejerske med 20 års klinisk erfaring indenfor psykiatrien.

 

Mission, vision og strategi

Vores mission med klinikken er at undersøge og behandle børn og unge med psykiatriske problemstillinger / symptomer.

Vores vision er at samtale med, undersøge og behandle de henviste patienter på et optimalt fagligt, højt etisk og moralsk niveau, indenfor de rammer klinikken agerer i. Dette sker med respekt for patientens ønsker og behov, samt med respekt for Specialeplanlægningen.

Vi har respekt for det enkelte menneske jf. lægeløftet. Vi vil gerne give patienten en oplevelse af at føle sig velkommen og respekteret, og give en optimal faglig udredning / behandling på baggrund af et holistisk menneskesyn. Vi ønsker at fastholde Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge som en arbejdsplads med indbyrdes respekt, frihed under ansvar og muligheder for menneskelig og faglig udfoldelse for indehaver og ansatte.

Den overordnede strategi er baseret på et ønske om høj kvalitet.