Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Priser

Priser

Klinikken har ikke en overenskomst med sygesikringen. Der er fire måder, hvorpå I kan få hele eller dele af udgifterne refunderet.

  1. Alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, betalt af det offentlige, hvis ventetiden på sygehusbehandling overstiger ventetiden hos den private leverandør, og der findes en aftale om udredning / behandling mellem De Danske Regioner og den private leverandør.
  2. I kan melde jeres barn ind i sygesikringsgruppe 2. Herved dækkes store dele af udgifter til udredning og behandling.
    Læs mere på sundhed.dk
    Download takstkortet    https://www.laeger.dk/sites/default/files/boernepsykatri_takstkort_pr_040121.pdf
  3. I har en privat sygeforsikring. Omfang af dækning afhænger af den ordning, I har, og her skal I først i dialog med forsikringsselskabet.
  4. Jeres kommune har indvilliget i at betale for udredning og eventuel behandling.