Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Patient Tilfredshedsundersøgelsen

Resultat per juli-oktober 2022

Føler du, at der bliver talt om de spørgsmål der er vigtige for jer?
100 % svarede ja

Føler du dig forstået & hjulpet?
100 % svarede ja

Download spørgeskemaet (Word)