Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Patient Tilfredshedsundersøgelsen

Resultat per januar-marts 2022

Føler du, at der bliver talt om de spørgsmål der er vigtige for jer?
100 % svarede ja

Føler du dig forstået & hjulpet?
97 % svarede ja

Download spørgeskemaet (Word)